top of page

PRIVACY POLICY

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens.

Januari 2021

Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd. Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaard je onvoorwaardelijk het Privacybeleid van 3hoog B.V. Wij kunnen op elk moment het Privacybeleid wijzigen.

Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?

Het bedrijf 3hoog B.V. is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming

3hoog B.V.

Interleuvenlaan 74

3001 Leuven

België

Geautoriseerde vertegenwoordigers: Bart Jaeken

Btw-nummer: BE 0809351370

‍WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • ‍voor de totstandkoming en uitvoering van de met jouw gesloten overeenkomst;

 • om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;

 • om onze werking en service te evalueren;

 • om jouw vragen te beantwoorden en met je te communiceren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op jouw toestemming en/of op de door jou ondertekende  overeenkomst,  dan  wel  op  een  wettelijke  verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang


WAAR SLAAN WE JE GEGEVENS OP?

De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in onze CRM tools bewaard. Deze tools zijn volledig in regel met de huidige wetgeving en garanderen een optimale bescherming van alle persoonlijke gegevens van onze klanten en leveranciers.


WIE HEEFT ER TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

Je gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers binnen 3hoog om onze diensten te verlenen of je te informeren betreffende onze producten/diensten.


Jouw gegevens zullen nooit buiten 3hoog voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild


WAT ZIJN JE RECHTEN?

Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt 3hoog contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.


Recht op meeneembaarheid:

Wanneer 3hoog je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.


‍Recht op correctie:

Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.


‍Recht op wissen:

Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door 3hoog zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties

 • je hebt een lopende offerteaanvraag

 • je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd is

 • je hebt een openstaande schuld bij 3hoog, ongeacht de betalingsmethode

 • als je gebruik hebt gemaakt van onze diensten, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang:

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van 3hoog. 3hoog zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.


‍Je recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.


Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:

door de instructies in elke marketingmail te volgen.

‍Recht op beperking:

Je hebt het recht om te vragen dat 3hoog de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:


 • als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van 3hoog, beperkt 3hoog alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.

 • als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet 3hoog elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.

 • als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens

 • als 3hoog de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we speciale klantenservicemedewerkers die je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten behandelt. Je kunt hen altijd bereiken op info@3hoog.be.


Functionaris voor gegevensbescherming:

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we je persoonlijke gegevens continu op een open, nauwkeurige en legale manier verwerken. Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op info@3hoog.be en DPO als onderwerp schrijven.


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als je van mening bent dat 3hoog je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.


Updates voor onze privacyverklaring:

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.


CONTACT OPNEMEN

Indien je verdere vragen hebt over deze Privacyovereenkomst, jouw rechten wenst uit te oefenen, of de door jou verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:


Adres: 3hoog B.V., Interleuvenlaan 74, 3001 Leuven
PRP Leuven

Privacy policy: Welkom
bottom of page